hero
Mijn Mediadvies

Adverteren in een vakblad: voor- en nadelen

Is adverteren in een vakblad verstandig? We adviseren u er graag over. Aan de hand van uw mediabriefing achterhalen we heel nauwkeurig of vakbladen wel of niet aansluiten bij uw doelstellingen. Want u wilt natuurlijk dat uw media-euro’s rendement opleveren.

Vakbladen in elke branche

Nederland kent in elke branche wel vakbladen. Dit zijn vaak bladen op A4-formaat die gevraagd of ongevraagd worden toegestuurd aan bedrijven in een bepaalde branche. Via diverse mediadatabases brengen we heel precies per branche in kaart welk vakblad verschijnt. Vakbladen verschijnen vaak wekelijks of maandelijks.

We denken kritisch en creatief mee

Veel vakbladen verschijnen in een relatief lage oplage. Daardoor is het in verhouding vaak relatief duur om in vakbladen te adverteren. Ook omdat veel vakbladen uniek zijn qua bereik binnen de betreffende branche. Als mediabureau denken we kritisch en creatief mee over de inzet van vakbladen.

Meer weten over het rendement? Ontvang een gratis mediaplan!

Of het zinvol is om in een vakblad te adverteren? En zo ja, welk vakblad? Dat hangt van veel factoren af. Als mediabureau onderzoeken we in hoeverre adverteren in vakbladen bijdraagt aan uw doelstelling. Meer weten? Vul de mediabriefing in en ontvang een gratis mediaplan. Zonder verplichtingen natuurlijk.

Ja, graag een mediaplan